Fitted solutions for pharmaceutical market challengesCreative studio

Agenturní full-service, komplexní realizace komunikační kampaně s jasným a uceleným sdělením napříč celým komunikačním mixem, navíc s garantovanou úsporou času i nákladů při realizaci.

 • realizace kampaně je projektově řízena
 • interní agenturní medical-legal proces zajišťuje maximální kontrolu
 • 2 accountské týmy

idea making

Návrh a kreativní zpracování sdělení uceleného komunikačního konceptu nebo dílčí řešení pro jakoukoliv složku komunikačního mixu (klíčový vizuál pro tištěná média, TV spot, rádiový spot, billboard, kampaň pro digitální nosiče, apod.) Proces vývoje kreativních ideí probíhá pod supervizí medical advisora, aby návrhy prezetované klientovi odpovídaly mdical-legal požadavkům na reklamu.

 • příprava storylines a storyboardů
 • atypická řešení propagačních materiálů
 • vývoj klíčového vizuálu a jednotného vizuálního stylu
 • návrh scénáře medicínsko dema

idea making
Grafika a DTP

grafika a DTP

 • návrh loga včetně zpracování logomanuálu a přípravy podkladů ve všech různých formátech
 • příprava CI (Corporate Identity) včetně rozpracování do jednotlivých prvků a přípravy Corporate Identity Manuálu
 • obalový design
 • ikonografika
 • grafický návrh propagačních materiálů, detailingů, letáků, plakátů a dalších tiskovin, billboardy, polepy vozidel, apod.
 • grafická příprava podkladů pro digitální nosiče
 • předtisková příprava

produkce

Produkční zajištění jednotlivých složek reklamní kampaně zaměřených na odbornou i laickou veřejnost.

 • tisková produkce
 • POS materiály
 • stojany, roll-upy, výstavní stánky, polepy aut
 • audiovizuální produkce (TV reklamy včetně 3D medicínského dema, image videa, natáčení videí z odborných akcí včetně střihu, zvukové záznamy, apod.)
 • produkční zajištění stimuli materiálů pro výzkumy trhu
 • odborné eventy a výstavnictví
 • advisory boardy, odborná sympozia, semináře

produkce

digital

Realizace komunikačního mixu v rámci digitálních médií.

 • webdesign, tvorba a správa webů
 • naming (hledání správného názvu domény), SEO
 • webbannery
 • příprava e-detailingů pro obchodní týmy v rámci různých technických platforem
 • webcasty